RINIAGA TICKETS

riniaga.my@gmail.com 0123456789
Powered By

Coupon Redemption Code

Product Summary

RINIAGA GOLD TICKET

 

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

 

1. Warganegara Malaysia yang berumur18 tahun dan ke atas.

2. Terbuka kepada semua ejen RI Network yang berdaftar dan tidak berdaftar.

3. Pembayaran penuh harus dilakukan sebelum tarikh tutup penyertaan dan pembayaran yang telah dilakukan tidak akan dikembalikan.

4. Peserta yang telah berdaftar tetapi gagal hadir tidak boleh digantikan dengan peserta lain.

5. Makanan dan minuman peserta disediakan.

6. Peserta dikehendaki memakai pakaian yang bersesuaian.

Product is currently not available.
Quantity
X MYR 250.00

Billing Address